Inschrijven jeugd toernooi 2024

Ik ga akkoord met:

Verlenen van toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens ten behoeve van de inschrijving.

Over te maken naar: O.Z. & P.C. De Warande - NL54 RABO 0112 2727 03 Vermeld hierbij duidelijk: VERENIGING en TEAM(S)